Türkiye’de tarımın geleceği yerli üretimde

14 Mayıs her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Pandeminin yaşamımızdaki öncelikleri hepimize tekrar hatırlattığını belirten Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için yaptığı açıklamada, tüm zorluklara karşın üretmekten ve emeklerini ortaya koymaktan vazgeçmeyen çiftçilerimizin her alanda desteklenmeleri gerektiğini belirtti ve yerli üretimin önemini vurguladı.

Çiftçilik mesleğine ve sorunlarına dikkat çekmek, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. 14 Mayıs aynı zamanda Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) da kuruluş tarihi. TÜİK verilerine göre 2020 yılında ülkemizdeki 15 yaş üstü, 4 milyon 716 bin kişi tarımda istihdam ediliyor. Çiftçilik nesilden nesle devam eden bir meslek görünümündeyken şehirleşme, kırsal yaşam koşullarının ağırlığı, gençlerin tarımsal üretimden uzaklaşması gibi birçok etken nedeniyle ne yazık ki tarımsal istihdam rakamları yıllar içinde azalıyor.

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Yaz, kış demeden her türlü zorluğa karşın emeklerini ortaya koyan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günlerini kutluyorum” dedi. Türkiye’nin farklı illerinde sözleşmeli tarım yaptıklarını belirten Gümüş, Türkiye’de üretimi yeterli seviyede olmayan ürünler dışındaki tüm ürünlerini yerli üreticilerden sağladıklarını, önümüzdeki yıllarda tarıma ve çiftçilere verdikleri desteklerin artarak süreceğini dile getirdi.

Yerli üretimi ve çiftçiyi destekleyen stratejilere ağırlık verilmeli

Gıdanın sürdürülebilirliği için tarımsal üretime yönelik stratejilerin ve yol haritalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Hasan Gümüş, “Küresel iklim değişikliğinin meydana getirdiği olumsuz sonuçlar, aşırı yağışlar ve kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi sorunlar her geçen gün tarımsal üretim üzerindeki baskısını artırıyor. Bu sorunların üzerine eklenen Covid-19 pandemisi, dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasına sebep oldu. Tarımsal üretim ve gıda arzının sürekliliğinin sağlanması küresel ölçekte bir mesele olarak önümüzde duruyor. Pandemi aynı zamanda yerli üretimin ne denli önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bugünden başlayarak tarımda yerli üretimin artırılmasına yönelik stratejilerin uygulamaya koyulması, ülkemizin tarımsal ürünlerde kendi kendine yetebilmesi ve gıda arzının güvenceye alınması bakımından büyük önem taşıyor. Tarımın beşiği olan Anadolu’nun bereketli toprakları, çiftçilerimizin emeği ile ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek zenginliğe sahip. Diğer yandan dünyanın içinde bulunduğu şartlar, tarımsal ürün ihracatının da özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor.” diye konuştu.

Gençler için tarımda büyük fırsatlar var…

Gençlerin tarıma ilgilerinin artırılması gerektiğini belirten Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, şunları söyledi: “Ülkemizde tarım istihdamı ve tarım alanlarının azalması önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Tarımın ve çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik adımlar atılması ve gençlerin tarıma özendirilmesi ile bu sorunların aşılabileceğine inanıyoruz. Pandemi yaşamdaki önceliklerimizi hepimize tekrar hatırlattı. Gıda yoksa, tarım yoksa yaşam da yok. Çiftçilerimizin emeğinin önemini daha iyi anladık. Gençlerin de bu alandaki fırsatları fark etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Teknolojideki ilerlemelerin büyük avantajlar sağladığı günümüzde, çiftçilerimizin teknolojiye uyumları ve verimlilik artışı getiren modern üretim yöntemlerine geçişleri de ülkemizde tarımın geleceği açısından üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu. Gençlerin tarıma ilgisinin artması ve çiftçiliği bir meslek olarak görmeleri bu dönüşümü kolaylaştıracaktır”.