Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
GÜMÜŞ CAPITAL EMLAK YATIRIM GAYRİMENKUL SAN. VE TİC. A.Ş. 586.716.200 53,98 75,9
HASAN GÜMÜŞ 163.047.000 15 7,85
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 70.656.800 6,5 3,4
DİĞER 266.560.000 24,52 12,85
TOPLAM 1.086.980.000 100 100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

**** A grubu paylar: Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyaz bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanını seçme imtiyazı bulunmaktadır. Önemli Yönetim Kurulu Kararları'nda Veto Hakkı Genel kurulda bir pay için 5 oy imtiyazı bulunmaktadır.

***** B grubu paylar: Genel kurulda bir pay için 2 oy imtiyazı bulunmaktadır.

 

Yayla Hisse

Günümüzde borsaya oluşan talebin artmasıyla Yayla Agro gıda hisse üzerinde de satın alımlar giderek artmaktadır. Şirketlerin borsaya açtığı hisseleri ile yatırımcılara kavuşması ve borsada kazanç sağlama hedefi bulunmaktadır. Aynı şekilde borsa yatırımcılarının da hisseler ile kazanç elde etme amaçları vardır. Fakat her hisseye yatırım yapılamadığı gibi yatırım yapılan hisselerin de kazanç getirmeme olasılığı vardır.

Burada yatırımcıların doğru hisseler ile tanışarak hareket etmesi ve bu yönde yatırımlar yapması gerekir. Gıda, teknoloji ya da yazılım gibi her alanda yer alan şirketlerin kısa ve uzun vadedeki hedeflerini araştırarak yatırım yapma imkânını değerlendirmelidir. Yayla Agro hisseleri de bu noktada değerlendirilebilecek hisselerin başında yer alır.

Gıda sektörü insanın temel ihtiyaçları arasında olması borsadaki yatırımları da doğrudan etkilediği görülmektedir. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda gıda sektöründeki hisselere yönelmeniz doğru bir tercih olabilir. Bu aşamada sürdürülebilir gıda anlayışı güden Yayla Agro hisseleri borsadaki hedef fiyatına ulaşmak için yatırımlarına devam ediyor.

 

Yayla Gıda Hisse

Yayla Agro gıda hisse yorum örneklerini incelediğinizde yatırımcıların yeni halka arz edilen bu şirkete yöneldiğini görebilirsiniz. Gıda sektörünün öncülerinden olan Yayla Agro, ilk olarak 2022 yılında borsada satışa sunulmuştur. Oluşan fiyatlandırması ile her borsa yatırımcısı tarafından alınabilecek konumdaki hisseler özellikle yatırımları ile dikkat çekmektedir.

Yerel pazarda geniş yer elde edinen ve tecrübeli yapısıyla dikkat çeken Yayla Agro, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir dünyayı hedeflemektedir. Sadece ulusal pazarda kalmayarak uluslararası mecralara açılması da bunun en büyük örneklerinden birisidir. Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemesiyle yatırımcıların ‘doğru hisse’ algısını oluşturmaktadır.

Borsada herhangi bir gıda ya da farklı sektördeki hisseyi almak kolaydır. Önemli olan doğru yatırım ve planlamalara sahip olan ve umut vadeden hisselere yönelmektir. Ancak bu şekilde kâr elde edilebileceğinden firmaların uzun vadeli planlamalarına mutlaka göz atmak gerekecektir. Yayla gıda hisse fiyatı bir yana aynı zamanda bu planlamalarıyla yatırımcılarına büyük umutlar vaad etmektedir.

Gelecek yıllarda ülke genelinde açmayı düşünülen fabrikalar, ürün yelpazesinde meydana gelen değişim ve yenilikçi yaklaşım ile yatırımcıların takdirini toplamaktadır. Diğer taraftan sürdürülebilir gıda sektörüne dahil olmasıyla da uluslararası alanlarda kalıcı olmayı da hedeflemektedir. Sadece yatırım ve finansal açıdan yaklaşmayan Yayla Agro, yaşanabilir bir dünya için istenen düzeyde üretimler gerçekleştirmektedir.

Borsaya girdiği ilk günden itibaren belirli düzeyde borsa yatırımcılarının dikkatini çeken firma, her geçen gün daha fazla yatırımcıyı bünyesine katarak ilerlemektedir. Özellikle dönemsel firma yatırımları ve kurumsal hareketleriyle borsa hisselerinde artış yaşanmaktadır. Uzun vadeli hisse satın alarak kâr amacı güden yatırımcılar firmanın geçmişi, gelecek yatırımları ve Yayla gıda hisse fiyat hakkında bilgi alabilir.