Kurulduğu günden beri kaliteli üretim anlayışı ile gıdada güveni lir üretime imza atan Yayla Agro, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası al maya hak kazanırken Türk Stan dartları Enstitüsü tarafından veri len TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de yenilendi. Üretime başladığı 1983 yılından bu yana kali te ve hizmet çıtasını hep yukarıda tutan Yayla Agro, 11 derneğin ön cülüğünde başlatılan Tedarik Zin cirinde Güven Programı çerçeve sinde belirlenen kriterleri yerine getirerek "Güvenilir Tedarikçi Ser tifikası" almaya hak kazandı. Böy lece tüm süreçlerinde kalite ve sağlığı önceleyen yaklaşımını tes cillemiş oldu. Yayla, program da hilindeki QR kod uygulaması ile ürünlerinin tedarik zincirindeki yolculuğunu tüketiciler ile payla şacak. Bu da tedarik zincirindeki birçok sürecin daha şeffaf hale gelmesini sağlayacak.

 

Analiz Gazetesi